نام پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسی

جالب و خواندنی
۴ام شهریور ۱۳۹۸

نام پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسی

قهرمان شاهنامه در جدول, پهلوانان افسانه ای ایران

بخش پهلوانی شاهنامه شرح منظوم احوال، پیروزی‌ها، شکست‌ها، ناکامی‌ها و دلاوری‌های پهلوانان ایرانی است. داستان‌هایی که درونمایه‌ی آن‌ها عشق، حسد، طمع، خشم و دفاع از میهن است. داستان هایی که هر کدام بخشی از هویت ایران و ایرانیان را تشکیل می‌دهند.

نام پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسی

با نام این پهلوانان آشنا شوید :

اشکش

الو

برته

برزین (پسر گرشاسب)

بهرام پهلوان

بیژن پسر گیو

طوس پسر نوذر

رستم

رهام

زال

زنگه شاوران

زواره (پهلوان)

زهیر

سام پسر نریمان

سهراب

قارن

گرد آفرید

گرشاسب (پهلوان)

گرگین پسر میلاد

گستهم

گلینوش

گودرز پسر کشواد

گیو پسر گودرز

فرامرز پسر رستم

اسفندیار

, , , , , , , ,

نظرات