ذکر یا ودود یعنی چه

جالب و خواندنی
۱۶ام آبان ۱۳۹۸
ذکر یا ودود یعنی چه

همه چیز درباره ذکر یا ودود انسانی که در هر لحظه به یاد خداوند و فقر و نیاز خود به سرشت مقدس الهی و عقاب و ثواب باشد، در درون خویش راهی برای رشد و نمو ...