دانستنی های بازار باک ویتنام

نکات سفر
۳۰ام اردیبهشت ۱۳۹۸
دانستنی های بازار باک ویتنام

دانستنی های بازار باک ویتنام بازار باک های ویتنام یکی از مشهورترین بازارهای محلی در استان لائو کای و روستای باک ها است که تمام فروشندگان آن خانم هسستند. در این بازارگه که به یکشنبه تیمچه ...